อบรมทรัพย์สินทางปัญญา กับผู้เชี่ยวชาญ ครบถ้วน ทันสมัย ออกแบบได้

ต้องการฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กร ให้รู้จักกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งระดับเบื้องต้นให้สามารถเชื่อมโยงกับงานที่ทำได้ หรือจะเป็นเนื้อหาขั้นสูง เพื่อเจาะลึกเนื้อหาที่สนใจ เพื่อนำมาต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณ
ที่ ATPase เรามีทั้งผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือและซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ให้ได้เนื้อหาและการอบรมที่สนุก ทันสมัย มีคุณภาพใช้ได้จริง และมีรูปแบบการเรียนที่ customize เหมาะกับทุกความต้องการ

Trusted by...

atpase review

วิทยากรจากทาง ATPServe สอนดีมากค่ะ ความรู้แน่น ได้ทั้งเทคนิคต่างๆและแนวทางการปฎิบัติงานจริง ดีมากเลยค่ะ

คุณดวงใจ สังข์ทอง (สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์)

HYBRID Learning

ออกแบบการฝึกอบรม สำหรับกลุ่มผู้เรียนขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอน (Step-by-Step) โดยเริ่มจากการอบรมผ่าน E-Learning เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักพื้นฐาน และเข้าถึงผู้เรียนได้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำวีดีโอการฝึกอบรม หรือจะมาใช้ E-Learning platform ของ ATPase ก็ได้

จากนั้นจึงเป็นการอบรมแบบ Onsite โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อเจาะลึกเฉพาะเนื้อหาที่สนใจหรือสอดคล้องกับภาระงานที่ทำ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเนื้อหา และนำไปประยุกต์ใช้ไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

hybrid learning

Interactive Learning

การอบรมไม่น่าเบื่อ ด้วยการจัดอบรมแบบ Interactive Learning

1 Group Workshop
2 Gamification
3 Discussion Board
4 Live Q&A
5 Live Stream
Group Workshop

Group Workshop

การ workshop ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ ATPSERVE ให้การดูแลและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างหลักสูตรที่เหมาะกับการทำ workshop เช่น การสืบค้นสิทธิบัตร/ เครื่องหมายการค้า, การร่างคำขอรับสิทธิบัตร หรือการวิเคราะห์สิทธิบัตร เป็นต้น

การอบรมของ ATPSERVE นอกจากเนื้อหาการ workshop ที่เรามีแล้ว เรายังมีเครื่องมือ รวมถึงตัวอย่างที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลด ประกอบการ workshop ได้เป็นอย่างดี

Group Workshop
Gamification

Gamification

เราเข้าใจเป็นอย่างดีว่า นอกจากเนื้อหาการอบรมที่อัพเดท ทันสมัยและเชื่อมโยงกับผู้เรียนแล้ว การออกแบบกิจกรรมประกอบการสอน ยังมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหา สนุกและเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งขึ้น

การอบรมที่ ATPSERVE เราใช้ซอฟแวร์และกิจกรรมที่ออกแบบมาเฉพาะ ในสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอยู่ตลอดหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ถาม-ตอบ จับเวลา ชิงอันดับ หรือกิจกรรมสุ่มชิงรางวัล และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งผู้เรียนให้ผลตอบรับและร่วมกิจกรรมอย่างดีเสมอมา

Gamification
Discussion Board

Discussion Board

เคยไหม เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว พนักงานไม่สามารถประยุกต์สิ่งที่เรียนไปใช้กับงานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังขาดความเข้าใจหรือมีข้อสงสัย ซึ่งบางอย่างก็ไม่สามารถถามในห้องเรียนได้ จนกว่าจะมาเจอกับสถานการณ์จริง ซึ่งก็สายไปต่อการซักถามแล้ว 

ATPSERVE เข้าใจปัญหาจากการเรียนเช่นนี้ดี เราจึงเปิดให้มี Discussion Board ภายหลังการอบรม ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้ามาสอบถามปัญหา ข้อสงสัย โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญของ ATPSERVE เป็นผู้ตอบ จึงช่วยให้การเรียนกับเราเกิดประสิทธิภาพและใช้ได้จริงมากที่สุด

Discussion Board
Live Q&A

Live Q&A

โดยพื้นฐานของผู้เรียน ที่เราเจอ มักไม่กล้าถามคำถามกับวิทยากร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ เพราะทำให้ขาดความเข้าใจโดยแท้จริง มิหนำซ้ำ หากไม่เข้าใจแล้ว ก็อาจพาลให้ไม่ชอบไปเสียด้วย

การอบรมโดย ATPSERVE จะไม่เกิดปัญหาเช่นนั้น เนื่องจากใน session การอบรม เราได้จัดให้มี Live Q&A ซึ่งเป็นซอฟแวร์ที่นำมาใช้ในการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนถามคำถามได้ตลอดระยะเวลาการอบรม มิหนำซ้ำ ยังสามารถเลือกปกปิดตัวตนผู้ถามได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนกล้าที่จะถามมากขึ้น

Live Q&A
Live Stream

Live Stream

การอบรมแบบ In-house ไม่มีความจำเป็นต้องจัดในสถานที่จริงทางกายภาพเสมอไป เพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น สถานที่อยู่ห่างไกล พนักงานอยู่ในสาขาที่ไกลกันมาก ทำให้ไม่สะดวกเดินทาง เป็นต้น

เว็บไซต์ของ ATPSERVE เชื่อมโยงกับ VDO Conference ทำให้ผู้เรียน สามารถเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลย เพียงแค่เพิ่ม company email เข้าไปในระบบ ไม่ต้องแจก Meeting Link ซึ่งจะปลอดภัยกับการเรียนแบบ Online มากขึ้น ที่ช่วยป้องกันคนนอกลงทะเบียนเข้ามาเรียนร่วมกัน

Live Stream

บรรยากาศการเรียน

ภาพบรรยากาศการเรียนแบบ E-Learning, IN-CLASS และ IN-HOUSE Training

ตัวอย่างหลักสูตร HYBRID/ INHOUSE

1 IPs in Technology Fields
2 IP Fundamental
3 IP for student
4 IP for technology transfer office
5 IP management series
IPs in Technology Fields

หลักสูตร E-learning ให้กับ CP Group

จัดทำหลักสูตร E-Learning ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเครือซีพี โดยออกแบบเนื้อหา รวมถึงจัดหาวิทยากรเครือข่ายตามโมดูลการเรียนรู้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อาหาร, การแพทย์, AI & IoT, อินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงเรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา, การประเมินมูลค่า และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หลักสูตร E-learning ให้กับ CP Group
IP Fundamental

หลักสูตร E-learning เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล

ออกแบบเนื้อหา และจัดทำหลักสูตร E-Learning ให้กับเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล เพื่อจัดทำลง platform E-learning ขององค์กร โดยได้ออกแบบเนื้อหา ประกอบด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, การสืบค้นสิทธิบัตร รวมทั้งออกแบบชุดข้อสอบเพื่อวัดความรู้ของพนักงาน สำหรับการออกเอกสาร Certificate ด้วย

หลักสูตร E-learning เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล
IP for student

หลักสูตร In-house สำหรับนักศึกษา KMUTT

ATPSERVE ได้รับเกียรติให้จัดทำหลักสูตรเพื่อสอนนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ senior project ที่เกิดผลทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยการอบรมเป็นระยะ ประกอบด้วย IP เบื้องต้น, การสืบค้นสิทธิบัตร, การร่างคำขอ โดยเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

หลักสูตร In-house สำหรับนักศึกษา KMUTT
IP for technology transfer office

หลักสูตร In-house สำหรับหน่วยงาน IP ม.บูรพา

เราได้รับโจทย์ให้จัดทำหลักสูตร สำหรับหน่วยงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (TTL) ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยในหลักสูตรจะเป็นการจัดอบรมติดต่อกัน 3 วัน โดยมีผู้เข้าอบรมแบ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นักวิจัย 1 วัน คณะผู้บริการ 1 วัน และหน่วยงาน TTO 1 วัน โดยเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ไล่ระดับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงขั้นสูง

หลักสูตร In-house สำหรับหน่วยงาน IP ม.บูรพา
IP management series

หลักสูตร Public สำหรับผู้ประกอบการ

ATPSERVE โดยหน่วยธุรกิจ ATPase ได้จัดทำหลักสูตร public training ทั้งฟรีและเสียค่าเข้าร่วม ตลอดทั้งปี ตัวอย่างเช่น หลักสูตร "Strategic Intellectual Property Management: Empowering Businesses for Competitive Advantage and Market Leadership" ซึ่งแบ่งเป็น 8 โมดูล เรียงลำดับตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

หลักสูตร Public สำหรับผู้ประกอบการ

Flexible Training Plans

Normal E-Learning

เลือกเรียนหลักสูตรบนระบบ E-Learning
 • เรียนย้อนหลังได้ ไม่จำกัดระยะเวลาการเรียน
 • Analytic Dashboard สำหรับ HR team
 • Discussion Board สำหรับพูดคุยสอบถามข้อสงสัยในการเรียน
 • ได้รับ Online Certificate ทุกหลักสูตร

Hybrid Learning

เรียน Online ต่อด้วยอบรมแบบ In-house
 • จำกัดระยะเวลาการเรียน Online เพื่อให้ผู้เรียนเข้าเรียน
 • เข้าใจมากขึ้นด้วยการ workshop ในการเรียน Inhouse
 • บันทึการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนเรียนย้อนหลังได้
 • Discussion Board สอบถามข้อสงสัยหลังการเรียน
 • หักค่าใช้จ่ายบริษัทฯ ได้ 250%
Most Popular

In-House Program

ออกแบบหลักสูตรเฉพาะขององค์กร
 • ออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร
 • บันทึกการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนทบทวน
 • Discussion Board สอบถามข้อสงสัยหลังการเรียน
 • หักค่าใช้จ่ายบริษัทฯ ได้ 250%

Awesome
Bonuses!

Private Community

ผู้เข้าเรียนกับ ATPase ทุกท่านจะสามารถเขาถึง Discussion forum ในทุกๆหลักสูตร ทั้งแบบ Online หรือ Offline ซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและสอบถามข้อสงสัยระหว่างสมาชิก และวิทยากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญของ ATPSERVE คอยช่วยเหลือ โดยสามารถเข้าถึง community ได้ในหน้า Profile

Lifelong learning

ทุกหลักสูตร In-class สามารถเข้าเรียนย้อนหลังได้ หรือหลักสูตร In-house หากต้องการให้ผู้เรียนเรียนย้อนหลัง ทาง ATPase ก็สามารถเปิดระบบให้ได้เช่นกัน เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถกลับมาทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Collect & Redeem Points

ลูกค้าทุกคน จะสามารถเข้าถึง ATP-ask เครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ ATPSERVE ซึ่งสามารถสะสมยอดใช้จ่าย และแลกส่วนลดพิเศษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรอบรม หรือบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือบริการด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ของเรา

Analytic Dashboard for HR

เราได้พัฒนา Analytic dashboard สำหรับบริษัทฯที่ต้องการซื้อหลักสูตรเพื่อให้พนักงานได้เรียน โดยทาง HR ของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงหน้า dashboard ซึ่งจะแสดงข้อมูลผลการอบรม จำนวนผู้เข้าเรียน และ progress ต่างๆของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการได้อย่างดี

สิทธิประโยชน์

Any Time

Any Where

Any Occasion

Frequently Asked Questions

แน่นอน คุณสามารถกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงรูปแบบการเรียนที่สนใจได้ ทั้งนี้ ATPase เรามี learning consultant เพื่อช่วยคุณในการออกแบบเนื้อหาและรูปแบบการสอนที่จะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุดด้วยเช่นกัน

เสียใจด้วย คุณไม่สามารถเข้าเรียนเนื้อหาย้อนหลัง ของหลักสูตร In-house ของคนอื่นได้ เนื่องจากเป็นประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และความลับทางการค้า อย่างไรก็ดี ATPase มีหลักสูตร E-learning และ In-class ที่น่าสนใจมากมาย ให้คุณลงทะเบียนเรียน

เรามีรูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โอนผ่านธนาคาร หรือชำระผ่านบัตรเครดิต นอกจากนี้ ในการอบรมเรายังสามารถออกแบบงวดการชำระเงินได้ โดยสามารถปรึกษากับ Learning consultant ของ ATPase ได้เลย ในขั้นตอนการเสนอราคา

การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรม สามารถทำได้ แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนที่ลูกค้าได้ตกลงไว้ในขั้นตอนการเสนอราคา 

ATPase เราให้บริการครอบคลุมในเรื่องการเรียนรู้ หากคุณต้องการจัดอบรม หรือสัมมนา แต่ไม่มีความพร้อมเรื่องสถานที่หรืออาหาร ทาง learning consultant ของเรา สามารถให้คำปรึกษาตลอดจนบริการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับคุณได้

หรือหากคุณต้องการการจัด event ที่ครบถ้วนทั้งทีมการตลาด ทีม production ถ่ายทอดสด ทาง ATPase ก็สามารถให้บริการกับคุณได้เช่นกัน